Jag är Certifierad Affärsarkitekt Master. Som affärsarkitekt har jag de modeller du behöver för att utveckla din affär – dina erbjudande, dina kundsegment och dina strategier. Du och dina medarbetare har all kunskap som behövs om ditt företag. Tillsammans hittar vi din utvecklingsresa framåt.

Affärsutveckling

Hur mår din affärsutveckling? Vibrerar den av liv och är i ständig förändring - precis som världen omkring oss? Eller känns den mest som något nödvändigt ont?

Affärsplaner är inte längre ett dokument som plockas fram när man behöver låna pengar på banken. Idag arbetar man med affärsutveckling för att överleva, utvecklas och växa. Och man gör det med visuella och kraftfulla modeller som involverar många olika kompetenser på företaget. Enkla att utveckla allt eftersom kundernas behov och verklighet förändras. Effektiva i sin genialitet. Vi kallar det affärsarkitektur.

Jag är Certifierad Affärsarkitekt Master och hjälper dig att utveckla dina affärsmodeller.

Affärsarkitektur är som att gå på upptäcktsfärd i sitt eget bolag. Man vänder på stenar, får in någon annans perspektiv, kommer på en idé, ser ett samband, upptäcker något som inte alls bidrar till en bra affär, ser en möjlighet, sorterar bort, hittar ett nytt kundsegment, väljer en ny väg. Allt för att bygga starka och lönsamma bolag.

Företag är levande företeelser i en högst föränderlig värld. En förändring som går snabbare och som innebär helt nya förutsättningar – och möjligheter. Och visst är det fantastiskt. Därför blir affärsutveckling alltmer ett ständigt pågående arbete. Eller en ständigt återkommande osannolikt spännande process. Det beror på hur man ser det.

Som affärsarkitekt har jag en hel verktygslåda med ett 15-tal modeller att ta till för att locka fram ditt företags allra bästa tankar, idéer och möjligheter. Men också var hindren finns, vad som behöver plockas bort eller vässas till. Det handlar om kraftfulla modeller som är framtagna av några av världens främsta entreprenörer och affärsutvecklare. De täcker områden från strategi över affärsutveckling, affärsdesign och realisering. Och de har alla det gemensamt att de är visuella, enkla att använda samt skapar delaktighet och engagemang.

Den unika kunskapen som gäller just ert företag – om produkter, tjänster, kunder och omvärld – den finns hos er. Hos ägare, ledning och medarbetare. Det jag tillför är kompetensen att leda arbetet så att ni kommer fram till hur ert företag behöver utvecklas framöver. I engagerade, intensiva och resultatorienterade work-shops vässar vi tillsammans ert bolag mot nya höjder. Och ni kommer garanterat att hitta affärsmöjligheter ni inte tidigare sett.

Ett affärsutvecklingsarbete kan ser ut på många olika sätt. Allt från en heldags work-shop kring en speciell del med ledningsgruppen till ett mer övergripande arbete under en lite längre period. Varje uppdrag inleds med en intervju så att jag får bra inblick i bolaget och så att vi tillsammans kan sätta ett tydligt mål med arbetet. När jag har det klart för mig väljer jag upplägg och arbetssätt.