Jag tror att nyckeln till att utvecklas handlar om att se nya perspektiv och göra något av dem – vare sig du vill utveckla dig själv, ditt företag eller vårt samhälle.
Lill Andréasson

Min mission

Jag har en stark övertygelse om att nya perspektiv är nyckeln till att utvecklas som människa, som företag och som samhälle. Men de nya perspektiven ser man sällan på egen hand. Man behöver hjälp att ta sig ur de invanda tankemönstren för att se något annat.

Med kreativa idéer, annorlunda tankar, korsbefruktning från andra branscher, inspiration, nya kontakter och ibland en och annan provokation bidrar jag med just det.

Som processledare, affärsutvecklare och bollplank hyr jag ut min hjärna och min energi till företag och organisationer som vill utvecklas.

Jag driver företag för att få utveckla och förändra tillsammans med människor som jag älskar att arbeta med. Tack vare det har jag under mitt företagarliv projektlett, processlett, modererat, konferencierat, skrivit, provocerat, inspirerat, marknadsfört, sålt, genomfört, nätverkat och kopplat ihop människor med varandra i drygt femton år.

Vill du veta mer om mig kan du läsa mer här eller kontakta mig!

Träffa mina nya vänner!

Sedan ett tag tillbaka arbetar jag tätt tillsammans med Tillväxtakademin. Vi arbetar med ägarledda bolag i tillväxtfas som söker ett ärligt bollplank med driv – ofta i samband med ägarskifte eller annan större förändring. Är du nyfiken på att veta mer om det, titta gärna in på Tillväxtakademins hemsida.

Värdskap – den självklara kundvården

I Sverige är vi bäst på mycket, men tyvärr inte på värdskap. Att bli bra på att se sina kunder, att förstå dem och att ge dem mer än vad de förväntar sig borde vara självklart, inte minst av ekonomiska skäl. Värdskap betyder lönsamhet, och dessutom blir det roligare att gå till jobbet. Vare sig man är ett fastighetsbolag, en restaurang eller ett IT-bolag. Hur ser det ut på ditt företag?